LOẠI CÔNG TRÌNHDIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG QUY ƯỚC (m2)ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2)CHI PHÍ THẤP NHẤTGHI CHÚ
NHÀ PHỐS < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
S < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
S < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
NHÀ PHỐS < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
S < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
S < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
NHÀ PHỐS < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐVới công trình cổ điển, đơn giá có thể thay đổi
S < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
S < 200 m2150.000 VNĐ15.000.000 VNĐ
THIẾT KẾ BẢN VẼ KĨ THUẬT THI CÔNG