Giá trị cốt lõi

Vững chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ
Chúng tôi tin rằng kiến thức sâu về chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cao chính là phương tiện tạo ra sản phẩm xây dựng tốt nhất, đem lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng, đồng thời tạo được uy tín và độ tin cậy cao từ các đối tác, khẳng định thương hiệu Lục Hợp trong ngành xây dựng, nâng vị thế Công ty lên cấp độ cao hơn. 

Thẳng thắn và tôn trọng đối tác
Chúng tôi xem đối tác là đối tượng phục vụ, đồng thời là người đồng hành cùng chúng tôi từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành công trình. Mọi chính sách, quy định, quy tắc ứng xử trong kinh doanh của Công ty đều hướng đến mục tiêu tôn trọng quyền lợi, thẳng thắn trao đổi quan điểm, hài hòa lợi ích cho các bên. Thẳng thắn, tôn trọng đối tác giúp chúng tôi tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác lâu bền với khách hàng, đối tác trong quá trình thực hiện những mục tiêu kinh doanh.

Tôn trọng lợi ích chung và lợi ích của người khác
Chúng tôi luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên và là kim chỉ nam cho mọi hành động trong toàn hệ thống Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều phải hướng đến lợi ích chung; đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan; hướng tới sự phát triển vững mạnh; và góp phần xây dựng một môi trường làm việc gắn kết, lâu bền và hiệu quả.

Trẻ trung, năng động và chủ động trong công việc và cuộc sống
Chúng tôi tập trung xây dựng môi trường trẻ trung, năng động, tạo điều kiện để các thành viên viên chủ động trong công việc và đời sống. Đối với chúng tôi, đây chính là động lực mạnh mẽ nhất khiến mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tốt nhất năng lực của mình, tối ưu hóa hiệu suất công việc, hướng tới sự phát triển vững; và đóng góp thiết thực cho đất nước, cộng đồng.

Dám nghĩ, dám thử thách khó khăn, khát vọng vươn lên
Chúng tôi đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, và sẵn sàng đương đầu, vượt qua những khó khăn trước mắt và luôn vững tin vào con đường tương lai. Sáng tạo và đổi mới là phương thức duy nhất giúp chúng tôi thích nghi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời là cách thức chúng tôi tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, góp phần duy trì và phát triển mạnh mẽ Công ty, hướng đến hoài bão Lục Hợp mong muốn. 

Luôn luôn mong muốn xây dựng niềm tin ngày càng vững chắc với khách hàng
Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ cam kết nhằm hướng đến xây dựng niềm tin vững bền với khách hàng. Thông qua việc tạo dựng niềm tin, chúng tôi mong muốn giữ gìn và phát triển hình ảnh, tạo được uy tín và độ tin cậy cao của tổ chức trong các mối quan hệ; và chính nhờ đó, sự hợp tác trở thành lâu bền, hiệu quả.

Tôn trọng sự phát triển toàn diện và tự do của con người
Chúng tôi luôn lấy nhân tố “Con Người” làm cốt lõi cho sự phát triển và tin rằng mỗi cá nhân cần được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện, không bị ràng buộc trong một không gian hạn hẹp, giới hạn sự sáng tạo của bản thân. Mọi hoạt động của Công ty đều được hoạch định và tổ chức thực hiện theo định hướng tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của từng thành viên, đồng thời khuyến khích tự do sáng tạo theo ý thích riêng, và chính nhờ đó, nâng cao nhiệt huyết, hiệu quả cho công việc, góp phần không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.